No2Crimes

12.12.2019

Idag har jag haft möte med No2Crimes grundare, vi hade ganska samstämmiga syner på vad vi behöver tänka på i vår stadsdel med våra ungdomar.
Vi pratade om att ha trygghetsvärdar som kan finnas i Limhamn för att lära känna våra ungdomar så vi kan få till en dialog om vad dom tycker om saker och ting.
I många fall kan en utomstående få bra kontakt lika ofta som en närstående.
Vi pratade om att utbilda oss som bor i vårt område för att på så sätt ta en kvällspromenad (med din hund kanske) tillsammans och se hur vi kan utifrån vad vi får lära oss kan påverka.
Givetvis kostar allting pengar men då det inte finns så stora resurser som vi hade önskat för att få tillstånd en trygghet som kan vara bra för alla som bor i vårt område nu när vi växer så får vi titta på vad vi själv kan påverka med rätt resurser.
Jag ska prata med försäkringsbolag och se hur dom ställer sig till att förebygga istället för att efter betala vid skador.
Om ni har några tips eller kontakter skriv gärna till mig så jobbar jag vidare på era inputs 👍
/Camilla