Ideella Föreningen Vi På Limhamn

Föreningen Vi På Limhamn är en ideell förening, vårt mål är:

  • Att aktivt arbeta för att föra samman generationerna på Limhamn, och att skapa ett samarbete mellan barnomsorgen och äldreomsorgen. Detta för att ta vara på kunskap och erfarenhet, samt att få hjälp vid utflykter t ex med dagis då det kan vara bra med en extra hand och ögon.
  • Att i skolan kunna få hjälp med barn som t ex behöver hjälp med stödläsning. Vinsten i detta är mycket den sociala biten och för att öka respekten för den äldre generationen. 
  • Att arbetar aktivt mot kommunen för att ta reda på vad som planeras i stadsdelen och vad vi kan göra för att påverka innan beslut blir verklighet.
  • Att ha kommunikation med Praktik Malmö/Ung i sommar för att se vad vi kan hjälpa varandra med under t ex lov eller arbetsanpassad skolgång. Ett förslag är t ex att den äldre generationen vill komma ut mer och kan behöva ha en hjälpande hand.
  • Att i stor mån anordna öppna möten med olika nämnder i stadsdelen samt en öppen dialog i vardagen i stadsdelen På Limhamn.

Det finns många ideér och vi är öppna för förslag, vi vill arbeta aktivt tillsammans med våra medlemmar!

Vill du bli medlem i "Vi på Limhamn"?
Priser: 100kr/år mellan 15-65 år,
50kr/år 65+.
Handlare:995kr/år då ingår annonsering på vår hemsida för det år du betalar medlemsavgift.
Kontakta oss!

Vi är en ideell förening och tar tacksamt emot ekonomiskt stöd som kan bidra till vårt arbete med vår stadsdel.
Vill du hjälpa oss?
Organisationsnummer 802527-8832
Swisha till 123 686 1546
Bg:5425-4024 

Tack!